برنامه های جانبی نمایشگاه

لجستیک

همایش ها

 دومین همایش بین المللی لجستیک و حمل و نقل صادراتی 30 خرداد 1397

tod license logistic poster

  سومین همایش توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی برگزارشد

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی

جلسات B2B

جلسات B2B

تور بازدید از نمایشگاه

تور بازدید از نمایشگاه

مراسم افتتاحیه

مراسم افتتاحیه