برنامه های جانبی نمایشگاه

حمل و نقل ریلی

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی

جلسات B2B

جلسات B2B

تور بازدید از نمایشگاه

تور بازدید از نمایشگاه

همایش ها

همایش ها

مراسم افتتاحیه

مراسم افتتاحیه